Havforskningsinstituttets sjømatovervåkning

Slik sjekker vi titusenvis av prøver hvert år.

Foto: Eivind Senneset / HI

Foto: Eivind Senneset / HI

Hver dag får HIs prøvemottak inn sjømat som skal analyseres for næringsstoffer og fremmedstoffer.

Mattilsynet sender oss prøver fra over 14 000 oppdrettsfisker hvert år.
Prøvene skal representere norsk oppdrettsfisk som helhet.

Mattilsynets kontrollører tar prøvene på oppdrettsanlegg i hele landet.

Alle prøvene blir tatt fra samme del av laksen - et såkalt Norwegian Quality Cut.

Anne Margrethe Aase er tekniker på prøvemottaket.

Anne Margrethe Aase er tekniker på prøvemottaket.

Foto: Christine Fagerbakke / HI

Foto: Christine Fagerbakke / HI

De blir kvernet, blandet, tørket og malt til pulver.

Det er EU som krever at Norge analyserer et visst antall prøver ut fra hvor mye oppdrettsfisk vi produserer.

Undersøkelsene er en forutsetning for at fisken kan eksporteres til Europa.

Franziska Randers er tekniker på fremmedstofflaben.

Franziska Randers er tekniker på fremmedstofflaben.

På fremmedstofflaben ser forskerne etter miljøgifter, medisinrester og andre uønskede stoffer.

Overvåkningen sikrer at nivåene av fremmedstoffer er under grenseverdiene, og at oppdrettsfisken er trygg å spise.

Teclu Weldegebriel er tekniker på fremmedstofflaben.

Teclu Weldegebriel er tekniker på fremmedstofflaben.

Prøvene analyseres for rester av både ulovlige og lovlige legemidler. Godkjente legemidler kan være antibiotika eller medisiner mot parasitter.

Det er øvre grenseverdier for miljøgifter som dioksiner og PCB – og for tungmetaller som kvikksølv, bly og kadmium. Overskridelser blir rapportert til Mattilsynet.

Prøvemottaket analyserer også masse annen sjømat, for eksempel blåskjell.
De sjekkes for algegifter, bakterier og virus.

Tekniker Aina Bruvik undersøker magesekken til torsk for parasitter.

Fisk, skjell, fiskefôr, reker, krabber, hermetikk og andre matvarer må gjennom prøvemottaket.

Det er høy aktivitet hele året.

Overvåkningen bidrar til at norsk sjømat er trygg å spise.